t-portal

Za godinu dana broj zaposlenih u BiH povećan za 21.452 osobe

Mjesto za vašu reklamu.
Za godinu dana broj zaposlenih u BiH povećan za 21.452 osobe

Na dan 30.04.2018. u Bosni i Hercegovini je bilo 458.355 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, saopštio je danas direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Muamer Bandić.

Prema riječima direktora Bandića, u odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 7.975 osoba ili 1,71%, a u odnosu na isti mjesec 2017. godine broj nezaposlenih je manji za 29.075 osoba.

Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 251.206 ili 54,81% su žene.

U odnosu na prethodni mjesec nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 6.080 osoba (1,77%), u Republici Srpskoj za 1.714 osoba (1,53%) i u Brčko distriktu BiH za 181 osobu (1,68%).

Direktor Bandić je naveo da i dalje najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja: KV radnici 32,55%, te radnici sa SSS 27,83%. Struktura osoba koje traže zaposlenje, zaključno sa 30.04.2018. godine je slijedeća:

  • NKV 126.520 ili 27,60%,
  • PKV 7.772 ili 1,70%,
  • KV 149.212 ili 32,55%,
  • VKV 2.117 ili 0,46%,
  • NSS 1.155 ili 0,25%,
  • SSS 127.564 ili 27,83%,
  • VŠS 6.682 ili 1,46% i
  • VSS 37.333 ili 8,14%

Kada je riječ o ulascima i izlascima sa evidencija nezaposlenosti direktor Bandić je istakao da je u aprilu je brisano ukupno 20.825 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 14.248 osoba.

Istovremeno je za 7.325 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.668 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u martu 2018. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 794.505, a od toga je 336.356 žena. U odnosu na februar 2018. godine broj zaposlenih osoba se povećao za 3.108 osoba ili 0,4%, a broj zaposlenih žena se također povećao i to za 0,5%.

 

Tabela 1.  Registrovana nezaposlenost  BiH / entiteti – april 2018. godine

 
Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

Republika Srpska

Brčko distrikt BiH

Registrovananezaposlenost– 30.04.2018.

458.355

337.127

110.619

10.609

Registrovananezaposlenost– 31.03.2018.

466.330

343.207

112.333

10.790

Indeks 30.04.2018./ 31.03.2018.

98,29

98,23

98,47

98,32

 

Stopa registrovane nezaposlenosti za mart 2018. godine iznosila je 37,0% i u odnosu na februar 2018. godine smanjila se za 0,4 postotna poena.

Direktor Bandić je naglasio da je u odnosu na isti mjesec prethodne godine broj zaposlenih veći za 21.452 osobe

Mjesto za vašu reklamu.

Komentara

Odgovori na gamefly free trial Poništi odgovor

Najnovije

Anketa

Da li vam se sviđa t-portal
  • Dodajte odgovor
Mjesto za vašu reklamu.

Oglas

  • Ovdje može biti vaša reklama