t-portal

Radna posjeta direktora fonda za zaštitu okoliša FBiH Tešnju

Mjesto za vašu reklamu.

Opšte je poznato da je na području općine Tešanj u toku realizacija dva vrlo značajna infrastrukturna projekta. Jedan od njih je i projekat “Izgradnja sistema prikupljanja otpadnih voda na području Općine Tešanj”

Značajna sredstva (oko 1.000.000 KM) za realizaciju ovog projekta obezbjedio je Fond za zaštitu okoliša F BiH na čijem čelu je direktor Fuad Čibukčić (SBB). Sredstva su obezbjedjena iniciranjem i zalaganjem Općinskog vijećnika iz SBB, Murisa Hrnjića, ministra u vladi ZE-DO kantona Fahrudina Brkića (SBB) i direktora Čibukčića odnosno zalaganjem zvaničnika iz SBB sa svih nivoa vlasti u F BiH.

Gospodin Čibukčić je dana 27.09.2018 godine boravio u radnoj posjeti općini Tešanj, skupa sa Ministrom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Fahrudinom Brkićem.

Direktor Fuad Čibukčić, Ministar Fahrudin Brkić, Općinski načelnik Huskić i Vijećnik Muris Hrnjić su izvršili obilazak radova na navedenom projektu i uvjerili se u dinamiku radova kojom prilikom su izrazili zadovoljstvo uradjenim.

U općini Tešanj je održan zajednički sastanak ministra Brkića, direktora Čibukčića i vijećnika Hrnjića sa Općinskim načelnikom i njegovim saradnicima.
Tema sastanka su bili infrastrukturni projekti, čija realizacija je u toku kao i drugi projekti čija realizacija će ubrzo započeti.

Mjesto za vašu reklamu.

Komentara

Najnovije

Anketa

Da li vam se sviđa t-portal
  • Dodajte odgovor
Mjesto za vašu reklamu.

Oglas

  • Ovdje može biti vaša reklama