t-portal

Njihovo vrijeme tek dolazi: Liga je puna dragulja, ko će sve zasjati?

Mjesto za vašu reklamu.

U sastavu prijavljene ekipe – zapisniku sa utakmice moraju se nalaziti najmanje 4 (četiri) igrača mlađa od 21 godine života od kojih najmanje 3 (tri) obavezno moraju početi utakmicu. Te igrače u toku prvog dijela igre mogu zamijeniti samo igrači koji su mlađi od 21 godine, što se ne odnosi na izmjenu golmana u slučaju povrede, a u suprotnom klub snosi takmičarske i disciplinske posljedice.

Mjesto za vašu reklamu.

Komentara

Najnovije

Anketa

Da li vam se sviđa t-portal
  • Dodajte odgovor
Mjesto za vašu reklamu.

Oglas

  • Ovdje može biti vaša reklama