t-portal

MADI – OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA

Mjesto za vašu reklamu.

Na osnovu ukazane potrebe Društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj dana, 25.03.2019. godine objavljuje:

K O N K U R S

za prijem 1 (jednog) zaposlenika na radno mjesto:

Vozač teretnih motornih vozila
za područje: MOSTAR

USLOVI:
1.) KV – vozač motornog vozila,
2.) vozačka dozvola: C ili C1 kategorije,

– Kandidat koji bude primljen u radni odnos, obavljat će poslove i zadatke u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta Društva,
– Prijave na ovaj konkurs te dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova kandidati će dostaviti poštom na adresu: „MADI“ d.o.o. Tešanj, Poslovna zona Vila br 16, sa naznakom – Prijava na konkurs ili na e-mail: info@madi.ba
– Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

“MADI” d.o.o Tešanj

Mjesto za vašu reklamu.

Komentara

Najnovije

Anketa

Da li vam se sviđa t-portal
  • Dodajte odgovor
Mjesto za vašu reklamu.

Oglas

  • Ovdje može biti vaša reklama