t-portal

Idejni projekat Sportske dvorane u Jelahu

Mjesto za vašu reklamu.

U prošloj godini smo riješili najveći dio vlasničkih odnosa za lokaciju na kojoj će se graditi sportska dvorana u Jelahu. U septembru 2018. godine, Načelnik je imenovao radni tim za izradu projektnog zadatka i koordinaciju izrade Idejnog projekta. Slijedio je tender i odabir izvođača, ugovor i rad na projektovanju. Hvala svima koji su pomagali! Sada imamo Idejni projekat o kojem ćemo razgovarati sa svim zainteresovanim stranama, klubovima, mjesnom zajednicom i dr. Nakon toga, slijedi izrada glavnog projekta, a uporedo s tim i analiza načina finansiranja izgradnje ( javno-privatno partnerstvo, fazna gradnja ili nešto treće ) o čemu će se trebati izjašnjavati i Općinsko vijeće. Suad Huskić

Mjesto za vašu reklamu.

Dodaj komentar

Najnovije

Anketa

Da li vam se sviđa t-portal
  • Dodajte odgovor
Mjesto za vašu reklamu.

Oglas

  • Ovdje može biti vaša reklama