t-portal

Hamza Hotić: “PDA ima rješenje za razvoj sporta u BiH” !

Mjesto za vašu reklamu.
SPORT…Do sada je nažalost finansijski zavisio od volje pojedinaca/političara, dok su izbjegnuta sistemska rješenja, kolektivi su dijeljeni na podobne i one koji to nisu. NOVIM ZAKONSKIM RJEŠENJIMA ĆEMO POSTIĆI DA SE U SVIM BUDŽETIMA UTVRDI MINIMALAN PROCENAT FINANSIRANJA SPORTA. Odgovarajućim zakonskim rješenjima i infrastrukturom obezbjedićemo da se svi mogu baviti sportom, rekreativno, u cilju razvoja ličnosti, kako u gradu, tako u selu. S druge strane ćemo obezbjediti uslove za razvoj vrhunskog sporta i nagrađivanje postignutih rezultata na međunarodnim takmičenjima.
Hamza Hotić PDA

 

Mjesto za vašu reklamu.

Komentara

Najnovije

Anketa

Da li vam se sviđa t-portal
  • Dodajte odgovor
Mjesto za vašu reklamu.

Oglas

  • Ovdje može biti vaša reklama