t-portal

Impressum

Izdavač: Bavrk| Web  za t-portal.ba

Uredništvo: Mehmed Mehičić,Edah Bavrk,Ensar Bavrk.
Novinari:Mehmed Mehičić,Edah Bavrk
    Vizualni identitet:Armin Travančić
Dopisnici
Saradnici

Web development Bavrk| Web Skendera Kulenovića b.b 74260 Tešanj Bosna i Hercegovina.

Mjesto za vašu reklamu.

Oglas

  • Ovdje može biti vaša reklama